Proizvodimo sve vrste plastičnih i gumenih dijelova za obuću:

- Dječije đonove
- Đonove za radničku cipelu
- Pete i đonove za borosanu - Borovo
- Đonove za ženske čizmice
- Anatomske uloške - kajle
Osim toga proizvodimo i različite tehničke artikle kao što su kotači za kosilice i muzilice, rezervni plastičnih dijelova za muzilice, plastičnih dijelova za namještaj te izrađujemo kalupe i alate.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

"Biti dobro organizirano poduzeće, s modernom tehnologijom proizvodnje s ciljem potpunog zadovoljstva kupca i svih zainteresiranih strana. Našu viziju možemo ostvariti zadovoljenjem osnovnih postulata naše strategije:

• Fleksibilna i dinamična organizacija prilagodljiva svim situacijama i tržišnim uvjetima
• Educirani i stručni kadrovi spremni na sve izazove i kontinuirano usavršavanje
• Zadovoljni i stimulirani zaposlenici
• Briga o očuvanju okoliša

Sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i materijalima je sastavni i glavni dio naše poslovne politike.

"Fabijanac tim"


Fabijanac-plast, vl. Bruno Fabijanac
Dravska 11, 33520 Slatina; OIB: 56052795992
Sva prava pridržana 2002. - 2014.
www.fabijanac-plast.hr / fabijanac-plast@vt.t-com.hr